عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

۱ مطلب در مرداد ۱۳۹۲ ثبت شده است

شعله

عشق

غروب

منظره

نور

بوکه


عکاس : سید مصطفی زمانی

  • سید مصطفی زمانی