عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

۱ مطلب در اسفند ۱۳۹۴ ثبت شده است

عکاس : سید مصطفی زمانی

  • سید مصطفی زمانی