عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

عکاسی

شما نمی توانید عکس بگیرید، بلکه باید عکس را بسازید - انسل آدامز

۱ مطلب در فروردين ۱۳۹۷ ثبت شده است

 

عکسها : سید مصطفی زمانی

  • سید مصطفی زمانی